‘n Hoesbreef

Alle leden ontvangen doorgaans 4x per jaar het contactorgaan ’n Hoesbreef.

Korte omschrijving van de inhoud van het laatste nummer 1-2018

Ook nu weer is de redactie erin geslaagd een gevarieerd aanbod aan de  lezers aan te bieden. In dit nummer vinden we een gedicht vab Anny Lesscher-Schasfoort getiteld “Pannenkoek”. Tonnie Bekke vertelt over de bijna verdwenen markestenen. In “Verblijf in Indië ” doet Frans Nijhuis vers;lag van zijn tijd aldaar. De klompenindustrie in Berghuizen komt aan de orde in een bijdrage van Gerard (Siemerink)  van ‘n Elsmös. Verder vindt in deze uitgave een artikel van Hans Lenderink over het o9ntstaan van de parochie de Lutte en beschrijven Annemarie en Jaap van Daalen de resultaten van hun zoektocht in het archief van het kadaster. In deel 4 van de genealogie van de familie Huttenhuis geeft Hennie Kok inzicht in de geschiedenis van deze familie.

Voorbeeld ’n Hoesbreef

Als u een een voorbeeld van een Hoesbreef wilt inkijken en een indruk wilt krijgen welk soort artikelen in dit blad zoal verschijnen dan kan dat door op onderstaande link te klikken.

Klik hier voor de uitgave nr 3-2011.

Copy aanleveren
Copy voor ’n Hoesbreef moet uiterlijk 2 maanden vóór de verschijningsdatum worden gezonden aan:
Historische Vereniging De Dree Marken,
t.a.v. redactie ’n Hoesbreef,
Bentheimerstraat 33,
7587 ND De Lutte.
E-mail adres:redactie@dedreemarken.nl.

Uiterste inlever datum materiaal
Hoesbreef nr 2-2018
1 april 2018