Lidmaatschap

Informatie

Voor inlichtingen of aanmelden als lid voor de Historische Vereniging De Dree Marken kunt u terecht bij de penningmeester van de DDM, de heer J. Tijman op Smeijers, tel.nr. 0541-551796; e-mail: jgp.tijman@wxs.nl.

Contributie

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot 1 januari. De contributie bedraagt 15,00 Euro per jaar. Voor een echtgenoot(note) bedraagt de contributie € 2,50. Nieuwe leden die zich vóór 1 juli aanmelden betalen het volle bedrag. Nieuwe leden die zich na 1 juli aanmelden betalen de helft. Ze ontvangen daarvoor alle ledenorganen van het betreffende jaar.

U kunt zich eenvoudig online opgeven door het volgende formulier in te vullen en te versturen.

Aanmeldformulier lidmaatschap De Dree Marken

 

Opzeggen lidmaatschap
Het opzeggen van uw lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de penningmeester
Voor e-mail klik hier