Doelstellingen van de werkgroepen

werkgroepBinnen De Dree Marken zijn diverse  werkgroepen actief. Verschillende vrijwilligers besteden   een deel van hun vrije tijd aan het in stand houden en uitbouwen van de doelstellingen van De Dree Marken. Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de werkzaamheden van de werkgroepen afzonderlijk. Elke groep heeft een coördinator die u kunt benaderen voor specifieke vragen en/of opmerkingen. Een overzicht van de leden van iedere werkgroep vindt u onder het sub tabblad Organisatie

Denkt u het leuk te vinden om ook deel te gaan uitmaken van een werkgroep, neem dan gerust eens contact op met de desbetreffende coördinator, want de Dree Marken  kan bij elke werkgroep wel wat extra man- en vrouwkracht gebruiken.

Redactie ’n Hoesbreef

Doel van de werkgroep is de communicatie met en tussen alle leden van De Dree Marken op gang te brengen en te onderhouden door middel van een ledenorgaan primair over de activiteiten van de vereniging.
Contactpersoon:
Gerda Maseland
tel.0541-552852

Werkgroep Fotoboek
Doel van de werkgroep is het verzamelen van foto’s welke voor ons werkgebied en/of leden van waarde zijn en het toegankelijk maken ter publicatie en kennisgeving aan de gemeenschap.
Contactpersoon:
Jan Tijman op Smeijers,
tel. 0541-551796

Werkgroep Boerderijen en Genealogie
Doel van de werkgroep is het verzamelen en vastleggen van gegevens en bewoners van de erven welke voor ons werkgebied en/of leden van waarde zijn en het toegankelijk maken en kennisgeving aan de gemeenschap.
Contactpersoon:
Jan Tijman op Smeijers,
tel. 0541-551796

Werkgroep Archief
Doel van de werkgroep is het verzamelen van gegevensbronnen welke voor ons werkgebied en/of leden van waarde zijn en het toegankelijk maken ter publicatie en kennisgeving aan de gemeenschap.
Contactpersoon:
Paul Smellink
tel. 0541-511366

Werkgroep Activiteiten
Doel van de werkgroep is het organiseren van activiteiten voor leden en niet-leden van de vereniging om kennis uit te dragen in het kader van de doelstelling van de vereniging.
Contactpersoon:
Henk Westerik,
tel. 06-33052820

Werkgroep Grensstenen
Doel van de werkgroep is het opsporen, vastleggen en markeren van grensstenen ten behoeve van het nageslacht en ter publicatie en kennisgeving aan de gemeenschap.
Contactpersoon:
Tonnie Bekke
tel. 0541-551538

Werkgroep Veldnamen
Doel van de werkgroep is het opsporen, vastleggen en verklaren van historische veldnamen ten behoeve van het nageslacht en ter publicatie en kennisgeving aan de gemeenschap.
Contactpersoon:
Jan Tijman op Smeijers,
tel. 0541-551796

Werkgroep Recente geschiedenis
Contactpersoon:
Rob Swennenhuis
tel. 0541-552701

Werkgroep Folklore en dialect
Doel van de werkgroep is het organiseren van activiteiten voor leden en niet-leden van de vereniging om het in stand houden en kennis uit te dragen van ons Twentse dialect.
Jaarlijks wordt er een dialectavond georganiseerd en zo mogelijk een kerstverhaal in het Twents.
Contactpersoon:
Gerard Huttenhuis
tel. 0541-522091